ICT-route Blariacumcollege

ICT-route

Intersectoraal programma voor Vmbo BB en KB

Projectonderwijs

Het lesprogramma wordt aangeboden via allerlei projecten. Elk project kent een opdrachtgever en een eindproduct. Zie bij foto’s de resultaten van enkele projecten.

100% digitaal

Alle leerstof wordt via de Elektronische leeromgeving aangeboden. Hier worden ook alle producten ingeleverd en beoordeeld.

Coaching

Binnen de ICT-route wordt gewerkt met coaches. Elke groep heeft per week minstens 8 uur de begeleiding van een coach. De coach (mentor) is tevens aanspreekpunt voor ouders.

Aansluiting MBO

Met Sint Lucas in Eindhoven en Gilde opleidingen in Roermond en Venray, heeft de ICT-route een sterke samenwerking opgebouwd. Leerlingen stromen door naar deze ROC’s voor opleidingen in de ICT en Multimedia.

TEAM ICT-ROUTE

Om onze docenten en leerlingen een herkenbare ‘thuisbasis’ te geven in onze grote onderwijsgemeenschap, creëren wij een kleinschalige organisatie binnen elke campus. Daarom werken wij volgens het principe van de teamorganisatie. In onze organisatie is een team een vaste groep docenten die zich gezamenlijk verantwoordelijk weet voor het onderwijs en de begeleiding van een vaste groep leerlingen. De teamleden maken afspraken over de manier waarop onderwijs en begeleiding wordt verzorgd. Zij lossen dagelijkse problemen op over het werk en over leerlingen en brengen verbeteringen aan in processen en werkmethoden. Zij bereiken zo goed mogelijke resultaten zonder een beroep te doen op de leiding.
Geuploade afbeelding

Mark Schreurs

Docent ICT
Geuploade afbeelding

Johan de Groot

Docent ICT
Geuploade afbeelding

Stan Vissers

Docent ICT

Laatste nieuws

Neem contact op